Een korte uitleg over ASS.

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. Ongeveer bij 1 procent van de kinderen en volwassenen is er sprake van ASS. Onder de noemer ASS vallen verschillende stoornissen, bijvoorbeeld Klassiek Autisme, het syndroom van Asperger, en PDD-NOS (pervasieve ontwikkelingsstoornis niet nader gespecificeerd). Deze mensen hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen. Er wordt bij klassiek autisme gesproken van een drietal hoofdkenmerken, namelijk kwalitatieve beperkingen op het gebied van sociale interacties, kwalitatieve beperkingen op het gebied van communicatie, en beperkte patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding.

Mensen met ASS hebben vooral moeite in het dagelijkse sociale verkeer. Sommige kinderen weten vaak niet hoe ze nu het beste vriendjes kunnen maken of spelen juist het liefste alleen. Sommige kinderen maken als ze praten nauwelijks gebruik van gebaren en oogcontact en sommige kinderen praten zelfs helemaal niet. Sommige kinderen en volwassenen weten heel veel van een onderwerp, bijvoorbeeld over een bepaalde periode in de geschiedenins, trams of dinosaurussen en praten over niets anders. Sommige mensen met ASS nemen alles wat gezegd wordt heel erg letterlijk of praten anderen precies na. Ook kunnen mensen met ASS bijvoorbeeld erg in de war raken (of bang worden) als iets niet gaat zoals ze gewend zijn.

Al bovenstaande voorbeelden passen bij één van de drie hoofdkenmerken die te maken hebben met sociale interactie, communicatie en de beperkte patronen van gedrag. Er zijn dus problemen in de verschillende domeinen van de ontwikkeling zoals de taalontwikkeling zijn, de motorische ontwikkeling, het reageren op interne en externe prikkels, maar vooral het vermogen zich op anderen te richten en het eigen gedrag in sociale situaties goed te sturen. In hun interesses kunnen sommigen zelfs rigide en dwangmatig zijn.

Belangrijk is om u te realiseren dat niet bij ieder kind of volwassene met klassiek autisme of een andere ASS alle bovenstaande problemen naar voren komen. Dit verschilt per persoon, maar ook per diagnose binnen het autisme spectrum. Voor iedere diagnose binnen het autisme spectrum ligt het accent dus anders.

Achtergrond ASS.

Uit het onderzoek van de afgelopen jaren wordt het steeds duidelijker dat ASS grotendeels verklaard wordt door biologische factoren. In eerder onderzoek is gekeken naar erfelijkheid (genetica) en naar het functioneren van de hersenen. ASS wordt voor ongeveer 80 tot 90 procent verklaard vanuit erfelijke factoren. Verder lijken de hersenen van mensen met ASS anders te functioneren dan de hersenen van mensen zonder deze diagnose. Doordat de hersenen van mensen met ASS anders te lijken functioneren, zien we bij onderzoek bijvoorbeeld dat kinderen met ASS meer fouten maken bij verschillende taken en dat ze moeite hebben om steeds nieuwe oplossingen te bedenken of te wisselen van strategie. Ook lijken mensen met ASS moeite te hebben met het interpreteren van emoties en het zich verplaatsen in andere mensen. Hoe dit precies komt is nog niet duidelijk.

Meer informatie over ASS.

Home Onderzoek Deelname Aanmelden Contact